Pressmeddelande 2012-09-19 10:09:00

HaV välkomnar utredning om fartyg

HaV välkomnar utredning om fartyg

Havs- och vattenmyndigheten välkomnar regeringens beslut att utreda statens behov av forsknings- och undersökningsfartyg. - Det är ett viktigt första steg för att säkra miljöövervakningen, vilket är grunden i arbetet med att värna om framtidens havsmiljöer. Inte bara för Sverige utan även för våra grannländer, säger generaldirektör Björn Risinger.

Läs hela artikeln HaV välkomnar utredning om fartyg