Pressmeddelande 2012-09-14 16:23:33

HaV är beredd att utreda Hanöbukten

HaV är beredd att utreda Hanöbukten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu lämnat sitt yttrande över problemen i Hanöbuktens ekosystem. - Vi är beredda att ta på oss en ledande roll i arbetet med att fördjupa analysen av orsakssambanden och vidare utreda lämpliga åtgärder i fallet Hanöbukten. Det behöver ske i samarbete med experter och forskare, säger generaldirektör Björn Risinger.

Läs hela artikeln HaV är beredd att utreda Hanöbukten