Pressmeddelande 2012-09-13 07:31:00

EU föreslår utkastförbud i Skagerrak

EU föreslår utkastförbud i Skagerrak

EU-kommissionen har nu lagt fram ett förslag om hur fisket i Skagerrak ska regleras. Förslaget innehåller bland annat utkastförbud, att alla fångster ska avräknas Sveriges nationella kvoter, nya regler för fångster av småfisk , vilka redskap som ska tillåtas och förslag om övervakning med satellit- och kameraövervakning. Enligt förslaget ska de nya reglerna gälla från och med årsskiftet.

Läs hela artikeln EU föreslår utkastförbud i Skagerrak