Pressmeddelande 2012-09-12 14:52:49

HaV avslår begäran från laxfiskare

HaV avslår begäran från laxfiskare

En yrkesfiskare i Sydsverige har begärt kompensation för uteblivet laxfiske i Östersjön. Han begär en årlig ersättning om minst 1,5 miljoner kronor eller möjlighet att öka sitt torskfiske med minst 130 000 kilo. Havs- och vattenmyndigheten menar att det inte finns stöd i lagen för att öka årsransonen och avslår därför den begäran. Frågan om ekonomisk ersättning beslutas av jordbruksverket.

Läs hela artikeln HaV avslår begäran från laxfiskare