Pressmeddelande 2012-09-11 07:02:00

HaV ger ut riktlinjer för miljövänligare båttvätt

HaV ger ut riktlinjer för miljövänligare båttvätt

Hav har nu tagit fram riktlinjer och riktvärden för hur tvätt av båtar bör göras för att minimera miljöpåverkan. Riktlinjerna har varit efterfrågade främst av kommuner och hamnägare och är tänkt att vara ett stöd i deras arbete med borsttvättar, spolplattor och tvätt på land.

Läs hela artikeln HaV ger ut riktlinjer för miljövänligare båttvätt