Pressmeddelande 2012-09-06 14:49:00

"Beslutet handlar inte om ökade kvoter"

I måndags beslöt Havs- och vattenmyndigheten att höja torskransonen för trålfiskare i östra Östersjön.

Beslutet har väckt en del starka reaktioner.

- ­Jag vill lugna alla som oroas över att vi inte bryr oss om fiskebestånden. Vi kan inte ändra kvoten och vill inte heller tillåta fiske över fastställd kvot, säger Björn Risinger, generaldirektör för HaV

Kvoterna för torskfiske i Östersjön beslutas varje höst av EU:s fiskeministrar som i sin tur grundar beslutet på vetenskaplig rådgivning från ICES, Internationella havsforskningsrådet. Sverige har en fastställd procentuell andel av den totala kvoten i varje fiske och andelen varierar för olika arter i olika havsområden

Inom ramen för den svenska kvoten reglerar HaV trålfiske efter torsk i Östersjön med årsransoner. För fiske med andra redskap, exempelvis garnfiske,  finns inget ransoneringssystem. Hittills i år har 53 procent av trålkvoten och 30 procent av kvoten för övriga redskap använts och flera trålfiskare har redan fiskat upp hela sin årsranson. Därför har det kommit önskemål från flera håll att HaV ska höja årets kvoter.

- Vi varken kan eller vill höja kvoterna. Däremot har vi beslutat att höja årsransonerna för trålfiske något. Det kan vi göra eftersom fjolårets kvot för torskfiske i Östersjön inte utnyttjades helt. Det är den överstående delen som nu ransoneras ut bland trålfiskare, säger Björn Risinger.

Redan i våras diskuterade HaV att eventuellt tillåta ökade ransoner men då bedömdes risken för stora utkast av liten torsk alltför stor. Nu har risken för omfattande utkast minskat och Hav menar att det är rimligt att öka ransonerna från 900 till 1 000 kilo per ranson och vecka för trålfiske.

- Prognosen är alltjämt att torskfisket i Östersjön kommer att understiga fastställd kvot för 2012, säger Björn Risinger och fortsätter:

- HaV följer fisket löpande genom rapportering och kontroll. Vi har ständig beredskap för att införa fiskestopp när fisket närmar sig årskvoten.

Information om sådana fiskestopp lämnas löpande på HaVs hemsida för olika arter och havsområden

FAKTA/Så fungerar systemet med fiskekvoter:

  • Kvoterna för t ex torskfiske i Östersjön grundas på vetenskaplig rådgivning från ICES (Internationella havsforskningsrådet)
  • Svenska forskare på bland annat Havsfiskelaboratoriet i Lysekil deltar med data från provtrålningar (tidigare med Argos, nu med inhyrda fartyg)
  • EU-kommissionen bearbetar råden och EU:s fiskeministrar beslutar varje höst om totala kvoten för kommande år.
  • Sverige har en fastställd procentuell andel av den totala kvoten i varje fiske och den varierar art för art i olika havsområden
  • Medan kvoten är totalvolymen för det svenska fisket är ransoner ett sätt att fördela fisket över året och mellan fartyg.
  • Inom ramen för den svenska kvoten reglerar HaV trålfiske efter torsk i Östersjön med årsransoner.
  • Hittills i år har 53 procent av trålkvoten och 30 procent av kvoten för övriga redskap nyttjats.

Här kan du läsa HaV:s pressmeddelande från i tisdags

Här kan du läsa mer om ändring av torskranson för trålfisket

Här kan du läsa föreskriften

 

Relaterad information