Pressmeddelande 2012-09-10 07:31:00

HaV ger bidrag för att rädda Mörrumslaxen

HaV ger bidrag för att rädda Mörrumslaxen

I Mörrumsån i Blekinge finns ett genetiskt unikt bestånd av lax. Men en studie från 2011 visar att det nu finns onormalt många hybrider av lax och öring, så kallade laxingar, i ån. Havs- och vattenmyndigheten ger nu 174 000 kronor till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, för ett projekt att undersöka laxbeståndet mer. Målet är att få svar på vad som krävs för att skydda det unika laxbeståndet

Läs hela artikeln HaV ger bidrag för att rädda Mörrumslaxen