Pressmeddelande 2012-08-29 08:01:00

Kunglig glans vid dag om Östersjön

Kunglig glans vid dag om Östersjön

I dag arrangerar initiativet Hållbara Hav ett seminarium om situationen i Östersjön. Kronprinsessan Victoria finns bland gästerna och miljöminister Lena Ek inledningstalar. Anna Jöborn, chef för kunskapsavdelningen på Havs- och vattenmyndigheten, talar om vad HaV kan bidra med. - En grundförutsättning för att kunna rädda Östersjön är samarbete mellan länderna i Östersjöregionen, säger hon.

Läs hela artikeln Kunglig glans vid dag om Östersjön