Pressmeddelande 2012-08-21 07:31:00

Studie för att säkra Gotlands vattenbehov

Studie för att säkra Gotlands vattenbehov

Gotland blir pilotområde i en studie om hur framtidens vattenplanering ska utformas. - Det är ett av de ställen i Sverige där det regnar minst och där man saknar större vattenreservoarer och sjöar. Dessutom är problematiken med övergödning av Östersjön tydlig här, säger Mats Svensson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Länsstyrelsen får 375 000 kronor av HaV för att leda förstudien.

Läs hela artikeln Studie för att säkra Gotlands vattenbehov