Pressmeddelande 2012-08-09 10:27:00

1,3 miljoner till att skydda flodkräftan

1,3 miljoner till att skydda flodkräftan

Flodkräftan är den enda storkräfta som förekommer naturligt i Sveriges sötvatten. Men den är starkt hotad av kräftpesten. Under våren har Havs- och vattenmyndigheten beviljat drygt 1,3 miljoner kronor till lokala projekt för att bevara och utveckla bestånden av den svenska flodkräftan.

Läs hela artikeln 1,3 miljoner till att skydda flodkräftan