Pressmeddelande 2012-08-07 07:31:00

HaV spårar fisk från hav till butik

HaV spårar fisk från hav till butik

I framtiden kommer vi att kunna följa fiskens väg från havet till butiken. Havs- och vattenmyndigheten söker nu knappt 26 miljoner kronor av EU till ett projekt kring spårbarhet. - Med ett enkelt tryck på en app i mobiltelefonen kommer konsumenten att få information om var och när fisken fångats, vilka redskap som använts och när den landats i hamn, säger Mårten Gustafsson, utredare på HaV.

Läs hela artikeln HaV spårar fisk från hav till butik