Pressmeddelande 2012-07-26 09:10:00

Positiv trend kan ge ökade fiskekvoter

Positiv trend kan ge ökade fiskekvoter

Flera av de vanligaste fiskarterna ökar i Europas hav och i några fall är bestånden uppe i nivåer som kan anses biologiskt hållbara. - Vi ser en tydlig trend med lägre fiskeridödlighet, säger Bengt Kåmark, utredare på internationella enheten på Havs- och vattenmyndigheten.. Inför 2013 väntas EU-kommissionen föreslå ett ökat fiske på flera bestånd.

Läs hela artikeln Positiv trend kan ge ökade fiskekvoter