Pressmeddelande 2012-07-24 07:31:00

Sju miljoner för att mäta utsläpp i havet

Sju miljoner för att mäta utsläpp i havet

Havs- och vattenmyndigheten ger sju miljoner kronor till Baltic Nest Institute, BNI, vid Stockholms universitet. Pengarna ska bland annat användas för att beräkna hur stora utsläpp av kväve och fosfor som sker från land till Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Öresund. - Polen står för de största utsläppen i Östersjön, Sveriges andel är cirka en tiondel, säger Bo Gustafsson vid BNI.

Läs hela artikeln Sju miljoner för att mäta utsläpp i havet