Pressmeddelande 2012-07-18 09:03:00

Risker med pumpning för syresättning av bottnar

Risker med pumpning för syresättning av bottnar

Två uppmärksammade projekt testar en ny metod att syresätta bottnar genom att pumpa ytligare vatten ned till botten. Nu har metoden utvärderats av en grupp oberoende forskare. Metoden fungerar, men det saknas kunskap om vilka effekter den får för ekosystemet, är deras slutsats.

Läs hela artikeln Risker med pumpning för syresättning av bottnar