Pressmeddelande 2012-07-13 09:46:00

HaV inför nya miljöregler för Sveriges hav

HaV inför nya miljöregler för Sveriges hav

15 juli inför Havs- och vattenmyndigheten, HaV, bestämmelser för att nå en god miljöstatus i de svenska delarna av Nordsjön och Östersjön. - Sverige får nu en strategi för att uppnå en god havsmiljö, ett arbete som måste ske i samordning med andra EU-länder för att vi ska lyckas. Därför är det mycket bra att vi nu utgår från samma mål, säger Bertil Håkansson chef för Havsförvaltningsenheten.

Läs hela artikeln HaV inför nya miljöregler för Sveriges hav