Pressmeddelande 2012-07-09 16:31:13

HaV följer översvämningarna i Småland

HaV följer översvämningarna i Småland

Översvämningarna i Nordöstra Småland har orsakat stor materiell skada och beskrivs av polisen som en naturkatastrof.

SMHI:s klass 3-varning kvarstår i dag och kulmen väntas imorgon eller på onsdag.

- Vi följer utvecklingen av översvämningarna, förorsakade av de senaste dygnens kraftiga nederbörd. Det aktualiserar också behovet av långsiktig, regional vattenplanering och behovet av samordnade klimatanpassningar på avrinningsområdesnivå, säger Mats Svensson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

I söndags kväll gick SMHI  ut med en klass 3-varning och varnade för extrema vattenflöden i Kalmar och Jönköpings län, främst Emåns biflöde Brusaån och Silverån. En klass 3-varning kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner.

De platser som drabbats hårdast är Målilla i Hultsfreds kommun och Mariannelund i Eksjö kommun. I Målilla fick man, enligt SMHI, 111 millimeter regn senaste dygnet, vilket var mest i hela Europa. Dammar i översvämmade Silverån och Emån har öppnats och på orter som Vetlanda och Hultsfred arbetar räddningstjänsten med att bygga barriärer mot vattenflödena.  Flera vägar har spolats bort av det kraftiga regnet. Polisen beskriver situationen som en naturkatastrof.

SMHI:s klass 3-varning kvarstår idag, måndag, även om kulmen beräknas komma först imorgon eller på onsdag.

Havs- och vattenmyndigheten följer de aktuella översvämningarna i nordöstra Småland.

- Det är länsstyrelsen i området som har det samordnande ansvaret. HaV har, tillsammans med andra myndigheter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vad gäller översvämningar, och Livsmedelsverket vad gäller dricksvattenförsörjningen, en stödjande och rådgivande funktion till länsstyrelser och kommuner, säger Mats Svensson, utredare på enheten för god vattenkvalitet på Havs- och vattenmyndigheten.

- Kraftiga översvämningar kan leda till försämrad dricksvattenkvalitet, genom att ytvattentäkter blir förorenade, och att avloppsreningsverken blir överbelastade. Ett exempel var översvämningarna i Alvesta 2004.

För aktuell lägesinformation av översvämningarna i nordöstra Småland se länsstyrelsen i Kalmars information här: http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/nyheter/2012/Pages/oversvamningar-i-norra-kalmar-lan.aspx

För frågor angående regional vattenplanering, kontakta Mats Svensson, utredare på enheten för god vattenkvalitet på Havs- och vattenmyndigheten. Telefon 010 - 698 63 74, mobil 072 - 717 24 31, e-post mats.svensson@havochvatten.se

 

 

 

Relaterad information