Pressmeddelande 2012-07-09 16:31:13

HaV följer översvämningarna i Småland

HaV följer översvämningarna i Småland

Översvämningarna i Nordöstra Småland har orsakat stor materiell skada och beskrivs av polisen som en naturkatastrof. - Vi följer utvecklingen av översvämningarna. Det aktualiserar också behovet av långsiktig, regional vattenplanering och behovet av samordnade klimatanpassningar på avrinningsområdesnivå, säger Mats Svensson, utredare, enheten för god vattenkvalitet, Havs- och vattenmyndigheten.

Läs hela artikeln HaV följer översvämningarna i Småland