Pressmeddelande 2012-07-04 14:06:00

Risinger ger löfte om Natura 2000-områden

Risinger ger löfte om Natura 2000-områden

Havs- och vattenmyndighetens vägledning till bland annat länsstyrelser om hur fiske i marina skyddade områden ska regleras blir klar i år.

Det lovar HaV:s generaldirektör Björn Risinger.

- Jag bedömer också att vi kan ha en bra fiskereglering på plats i alla marina Natura 2000-områden till 2015 i samarbete med länsstyrelserna, sa han vid HaV:s seminarium i Almedalen på onsdagen.

Havs- och vattenmyndigheten hade bjudit in till debatt på Miljöaktuellts arena i Almedalen. Förutom Björn Risinger deltog Staffan Danielsson, fiskerådgivare åt EU-parlamentarikern Isabella Löwin (mp), Maria Kilnäs, marinbiolog på länsstyrelsen i Västra Götaland samt Jan Isaksson, havsmiljöansvarig på Greenpeace. Frågeställningen var ”Hur kan vi se till att naturskyddade havsområden inte skadas av fiske?”.

Miljöorganisationen Greenpeace driver sedan några år en kampanj om att länsstyrelserna ska kräva tillstånd av yrkesfiskare som vill fiska i marina Natura 2000-områden. Under våren har de också varit på turné för att informera om skyddade havsområden.

Vid dagens HaV-debatt höll Jan Isaksson kvar vid kravet på tillståndsprövning men öppnade också för andra lösningar.

- Viktigast är att stoppa det destruktiva fisket i marina skyddsområden, vilka verktyg som används är sekundärt, förklarade Jan Isaksson.

Staffan Danielsson pekade på att överfiske i marina skyddsområden inte är en lokal, svensk fråga utan ett gemensamt problem för alla EU-länder. Och att några medlemsländer, Irland och Storbritannien, lyckats gå längre i sitt skydd. Han och miljöpartiet stödjer kravet på tillståndsprövning enligt miljöbalken.

Maria Kilnäs menade att tillståndsprövning är ett begränsat verktyg och att det går att nå längre med fiskerilagstiftning i kombination med miljöbalken och en dialog med yrkesfiskarna. Hon gav flera exempel från diskussionerna med yrkesfiskare kring Natura 2000-området Bratten i Bohuslän utanför Tanums kommun, ett unikt utsjöområde med rev och ett stort antal hotade arter.

Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att samordna det marina områdesskyddet. Björn Risinger menar att det behövs fler insatser för att skydda marina värdefulla naturområden i havet.

- När det gäller regelverk i öppna hav så tror jag inte att tillståndsprövning är den slutliga lösningen utan här krävs det förhandlingar med andra länder för att komma fram till hållbara överenskommelser och bra regelverk. Här är vi på HaV självklart beredda att bistå regeringen, säger Björn Risinger.

Här kan du se debatten

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-6986001, mobil 070-8404163, bjorn.risinger@havochvatten.se

 

Relaterad information