Pressmeddelande 2012-06-29 15:48:31

700 000 till kartläggning av sälmasken

700 000 till kartläggning av sälmasken

Havs- och vattenmyndigheten finansierar en studie om sälmaskens utbredning. Studien ska ge klarare besked om vilka områden som är infekterade av sälmask och hur infektionsgraden skiljer sig åt mellan olika fiskbestånd. Den ska också ge underlag för rekommendationer för att hindra att infekterad fisk når konsumenter.

- Vi behöver bättre kunskap om hur sälmasken sprider sig mellan olika fiskbestånd. Därför är det viktigt att ge bidrag till studier om sälmaskens utbredning, säger Anna Jöborn, chef för kunskapsavdelningen vid Havs- och vattenmyndigheten.

Den studie som Havs- och vattenmyndigheten finansierar ska ge klarare besked om vilka områden som är infekterade av sälmask och hur infektionsgraden skiljer sig åt mellan olika fiskbestånd i samma område. Undersökningen ska också bidra till underlag för rekommendationer för att hindra att infekterad fisk når konsumenter, samt ett program för hur framtida övervakning ska kunna utformas.

Pengarna, 728 000 kronor, går till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som ska bedriva undersökningarna i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt, Lunds Universitet och Havs- och vattenmyndigheten.

Sälmasken är relativt vanlig i Norge, Kanada och Japan. I Sverige finns sälmasken i Östersjön, söder om Stockholm, och på västkusten. Parasiten förökar sig i sälens mage, äggen sprids genom avföringen och utvecklas till larver som äts av kräftdjur och förs vidare till fisk, främst torsk.

Relaterad information