Pressmeddelande 2012-06-29 15:48:31

700 000 till kartläggning av sälmasken

700 000 till kartläggning av sälmasken

Havs- och vattenmyndigheten finansierar en studie om sälmaskens utbredning. Studien ska ge klarare besked om vilka områden som är infekterade av sälmask och hur infektionsgraden skiljer sig åt mellan olika fiskbestånd. Den ska också ge underlag för rekommendationer för att hindra att infekterad fisk når konsumenter.

Läs hela artikeln 700 000 till kartläggning av sälmasken