Pressmeddelande 2012-06-27 13:04:57

Fler måste lära av läget i Hanöbukten

Fler måste lära av läget i Hanöbukten

Läget för Hanöbukten är problematiskt. Sårskador på fisk och fågeldöd är något av det som uppmärksammas i den beskrivning av läget som länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne nyligen sammanställt. Havs- och vattenmyndigheten har sett liknande förändringar i andra havsområden och anser att det är angeläget att starta ett arbete som leder till att fler länsstyrelser får möjlighet att agera.

Läs hela artikeln Fler måste lära av läget i Hanöbukten