Pressmeddelande 2012-07-09 11:31:00

Flygaska mot övergödningen i Östersjön

Flygaska mot övergödningen i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten ger 2 250 000 kronor i bidrag för att testa en helt ny metod mot övergödningen i Östersjön. Flygaska från biobränsleanläggningar ska blandas i vattendrag för att samla upp fosforn. - Askan fungerar som ett slags klister som binder ihop de små partiklarna till klumpar som vi samlar ihop och sedan för tillbaka till åkermarken, säger naturingenjör Tuve Lundström.

Läs hela artikeln Flygaska mot övergödningen i Östersjön