Pressmeddelande 2012-06-21 14:08:18

Beslut om trollingfiske efter sommaren

Beslut om trollingfiske efter sommaren

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har inför årets fiske gjort en större översyn av fisket efter lax. I maj föreslogs begränsningar för trollingfisket efter lax i Östersjön.

- Vi har fått väldigt varierande reaktioner på förslaget. Vi behöver analysera svaren mer och fattar därför inget beslut förrän efter sommaren, säger Martin Rydgren, utredare på HaV.

Målet med HaV:s översyn av laxfisket är att öka fisket av odlad lax och att i övrigt i första hand fånga vild lax från starkare bestånd.

Hav föreslog i en remiss i maj begränsningar för trollingfisket efter lax i Östersjön, remissen skulle vara besvarad senast den 15 juni och de nya bestämmelserna föreslogs träda i kraft den 1 juli. Remissinstanserna har nu inkommit med sina svar. Förslaget innebar att det vid trollingfiske i Östersjön endast skall vara tillåtet att behålla fenklippt, dvs odlad, lax.

- Reaktionerna varierar kraftigt, vissa tillstyrker och andra avstyrker, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för biologisk mångfald och fiske.

- Bland de som avstyrker är det vanligaste argumentet att man hellre vill se en begränsning av antalet laxar som får behållas än att lax med fettfenan kvar skall återutsättas. Vi kommer nu att analysera svaren och göra en bedömning om det finns anledning att göra några justeringar av förslaget mot bakgrund av de argument som framförs, fortsätter han.

HaV avvaktar därför med att fatta beslut till efter sommaren och de nya reglerna träder därför inte i kraft den 1 juli.

Här kan du läsa mer om HaV:s förslag

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Martin Rydgren, utredare, Enheten för biologisk mångfald och fiske, tfn 010-698 62 50, mobil 0703-56 64 32, martin.rydgren@havochvatten.se

Relaterad information