Pressmeddelande 2012-06-25 14:45:00

Skyddat område bra för fisken i Kattegatt

Skyddat område bra för fisken i Kattegatt

2009 införde Sverige och Danmark ett områdesskydd uppdelat i tre olika zoner för att skydda torsken i Kattegatt. På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten har nu Sveriges lantbruksuniversitet och Danmarks tekniska universitet utvärderat de stängda områdena. Den visar att områdesskyddet, i kombination med selektiva redskap, minskat dödligheten för torsk och lett till en ökning av torskbeståndet.

Läs hela artikeln Skyddat område bra för fisken i Kattegatt