Pressmeddelande 2012-06-20 07:31:00

Vattenkraften måste bli miljövänligare

Vattenkraften måste bli miljövänligare

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, genomförde i maj dialogmöten om vattenkraftens miljöeffekter och möjligheter. Då framkom att Sverige inte når miljömålet om Levande sjöar och vattendrag och inte heller kraven i EU:s ramdirektiv för vatten om inte vattenkraften blir miljövänligare. - Vi behöver modernisera vår syn på vattenkraften, säger Björn Sjöberg avdelningschef på HaV.

Läs hela artikeln Vattenkraften måste bli miljövänligare