Pressmeddelande 2012-06-19 16:29:49

Tre miljoner till friskare Kalmarsund

Tre miljoner till friskare Kalmarsund

Havs- och vattenmyndigheten ger tre miljoner kronor till flera projekt för att minska övergödningen i Kalmarsund. Hälften av pengarna går till att öka bestånden av gädda, abborre och havsöring, hälften av pengarna går till åtgärder som kalkning, syresättning av vikar och restaurering av våtmarker. Bakom projekten står Kalmarkommissionen som leds av förre miljöministern Olof Johansson.

Läs hela artikeln Tre miljoner till friskare Kalmarsund