Pressmeddelande 2012-06-18 07:31:00

Tänk på miljön när du målar båten

Tänk på miljön när du målar båten

Tänk på miljön när du gör båten sommarfin. - Äldre färgrester är en potientiell miljöfara. Även om man målat om båten med miljövänliga ämnen så kan giftiga ämnen läcka ut. Många använder giftigare färg än vad som krävs, säger Janna Ekholm, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Tvättning ska helst ske på spolplatta där spolvatten och färgrester samlas upp och renas eller avskiljs.

Läs hela artikeln Tänk på miljön när du målar båten