Pressmeddelande 2012-06-15 07:31:00

HaV föreslår områden för vattenstrategi

HaV föreslår områden för vattenstrategi

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, presenterar nu sitt förslag till vad en svensk vattenstrategi bör innehålla. - Biologisk mångfald, minskad övergödning och hållbart fiske är de tre viktigaste målen de närmaste åren, säger Björn Risinger. Några områden som pekas ut i rapporten är avlopp, vattenkraft och överfiske i marint skyddade områden.

Läs hela artikeln HaV föreslår områden för vattenstrategi