Pressmeddelande 2012-06-09 09:05:00

Havstensfjorden föreslås få ökat skydd

Havstensfjorden föreslås få ökat skydd

Havstensfjorden i Bohuslän är känd för sina ålgräsängar, ostron- och musselbankar.

Nu föreslår Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att den pekas ut som skyddsvärt område i Nordostatlanten.

- Området är redan marint naturreservat men det här ger en större internationell betydelse, säger Lena Tingström, utredare på HaV.

Havstensfjorden utgör sista avsnittet av innerskärgården som löper flera landmil mellan öarna Tjörn, Orust och fastlandet. Till stora delar består området av grunda mjukbottnar med blåmusselbankar och ålgräsängar. Sedan 2010 är fjorden ett marint naturreservat och till stora delar även skyddat som ett Natura 2000-område, det vill säga att den ingår i EU:s nätverk av särskilt värdefulla naturområden.

- Havstensfjorden är ett artrikt grundområde i den inre skärgården. Ålgräsängarna och ostron- och blåmusselbankarna är uppväxtområden för ett flertal arter, säger Lena Tingström, utredare för Marint områdesskydd vid HaV.

Havs- och vattenmyndigheten föreslår nu att Havstensfjorden i Uddevalla kommun ska ingå som marint skyddsområde inom OSPAR, den internationella havskonventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten.

- Fjordens betydelse som barnkammare för torsk och plattfisk samt dess oförstörda bottnar gör att området passar väl in i OSPAR:s nätverk av skyddade områden, säger Lena Tingström.

Sedan tidigare har Sverige pekat ut åtta områden i Kattegatt och Skagerrak som ska skyddas enligt OSPAR. Tidigare i år föreslog Havs- och vattenmyndigheten Bratten, ett utsjöområde utanför Tanums kust, som ett internationellt skyddat område.

- Förhoppningen är att regeringen skickar iväg förslaget till OSPAR:s sekretariat innan sommaren, säger Lena Tingström.

Länk till pressmeddelande om Bratten

Relaterad information