Pressmeddelande 2012-06-09 09:05:00

Havstensfjorden föreslås få ökat skydd

Havstensfjorden föreslås få ökat skydd

Havstensfjorden i Bohuslän är känd för sina ålgräsängar, ostron- och musselbankar. Nu föreslår Havs- och vattenmyndigheten att den pekas ut som skyddsvärt område i Nordostatlanten. - Området är redan marint naturreservat men det här ger en större internationell betydelse, säger Lena Tingström, utredare på HaV.

Läs hela artikeln Havstensfjorden föreslås få ökat skydd