Pressmeddelande 2012-05-31 16:42:56

Stopp för sillfiske

Stopp för sillfiske

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att stoppa det kustnära fisket av sill. Stoppet gäller endast för yrkesfiskare som bedriver kustnära fiske i det östra beståndet i Östersjön. De fartyg som har särskilt tillstånd för fiske av sill i samma bestånd berörs inte.

Aldrig tidigare, sedan nuvarande kvotsystem infördes, har myndigheterna tvingats stoppa det kustnära fisket i detta område.

-Anledningen till stoppet är att våra beräkningar visar att kvoten i detta område är uppfiskad, säger Robin Lundgren, sektionschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Av Sveriges nationella kvot avsätts sedan 2007 en del till det kustnära fisket. För det östra beståndet i Östersjön är kvoten 656 ton för 2012. De yrkesfiskare som berörs finns främst i Kalmar, Karlskrona och Sölvesborg.

Kontaktperson: Robin Lundgren, sektionschef Havs- och vattenmyndigheten 010-698 6212

Relaterad information