Pressmeddelande 2012-06-11 08:31:00

Elva miljoner till att mäta buller i haven

Elva miljoner till att mäta buller i haven

Buller i havet stör både fisk och däggdjur och kan leda till att naturliga instinkter för jakt, flykt och parningslek rubbas. Havs- och vattenmyndigheten, Hav, ger nu nästan elva miljoner kronor till två projekt för att mäta ljudnivån i Östersjön och i Västerhavet och riskerna med buller vid bland annat muddring och pålning. Båda projekten drivs av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI,

Läs hela artikeln Elva miljoner till att mäta buller i haven