Pressmeddelande 2012-05-25 14:00:00

Bidrag till ren kust och färre miljögifter

Bidrag till ren kust och färre miljögifter

Skräp från havet hotar både turist- och naturvärden längs Bohuskusten. Havs- och vattenmyndigheten ger nu 800 000 kronor till Bohusläns kommuner för att hålla kusten och stränder rena under 2012. Andra projekt som fått pengar från HaV är satsning på klimatanpassning av dikningsföretag i Trelleborgs kommun, spårning av miljögifter i Östersjön och krossmaterial för markbäddar.

Läs hela artikeln Bidrag till ren kust och färre miljögifter