Pressmeddelande 2012-05-24 13:32:00

HaV ger bidrag för att rädda flodkräftan

HaV ger bidrag för att rädda flodkräftan

Havs- och vattenmyndigheten ger nu bidrag till flera projekt för att bevara och öka bestånden av flodkräfta i Sverige. Senaste åren är den starkt hotad av bland annat kräftpest. Ett är projektet ”Astacus” som drivs av Hushållningssällskapet i Värmland, det får 300 000 kronor i bidrag. Länsstyrelsen i Gävleborgs län får 325 000 kronor för att rädda flodkräftan norr om Dalälven.

Läs hela artikeln HaV ger bidrag för att rädda flodkräftan