Pressmeddelande 2012-05-24 07:23:00

Vattenkraft - hot eller möjlighet?

Vattenkraft - hot eller möjlighet?

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill få svar på frågan om vad som är vattenkraftens hot och möjligheter? Därför bjuds nu berörda myndigheter, företag och organisationer in till en dialog. - Vi hoppas att det kommer fram många goda exempel på samverkan och utvecklingsmöjligheter i detta dialogarbete, säger Niklas Egriell, utredare vid enheten för biologisk mångfald och fiske på HaV,

Läs hela artikeln Vattenkraft - hot eller möjlighet?