Pressmeddelande 2012-05-11 13:07:00

En miljon till arbete med unik fiskväg

En miljon till arbete med unik fiskväg

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger en miljon kronor till länsstyrelsen i Västra Götaland för ”Säveåprojektet”. Pengarna ska gå till uppföljning av byggandet av en fiskväg i Hedefors. Fiskvägen är sannolikt norra Europas största fiskväg och har avgörande betydelse för det unika laxbeståndet i Säveån. Sedan 2005 pågår arbetet med att förbättra miljön för ål, lax, öring och andra arter.

Läs hela artikeln En miljon till arbete med unik fiskväg