Pressmeddelande 2012-05-11 07:31:00

Tre miljoner till sälar och fiske

Tre miljoner till sälar och fiske

Antalet sälar fortsätter att öka längs den svenska kusten. Både på ost- och västkusten innebär det betydande ekonomiska förluster för yrkes- och fritidsfiskare samt fiskodlingar. Och sälarna drabbas av att de fastnar i redskap och skadas. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu tre miljoner kronor till länsstyrelsen i Västernorrland och "Program sälar och fiske".

Läs hela artikeln Tre miljoner till sälar och fiske