Pressmeddelande 2012-05-07 07:27:00

En miljon till studie om kustfiskens hälsa

En miljon till studie om kustfiskens hälsa

Beror försämrad hälsa hos kustfisk på miljögifter eller annan stress? Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu en miljon kronor till Göteborgs universitet för att få svar på den frågan. Pengarna kommer bland annat att användas till inventering av området kring det marina naturreservatet Kvädöfjärden i Östergötland. HaV ger också pengar till SLU för forskning kring laxsjukdomen M74.

Läs hela artikeln En miljon till studie om kustfiskens hälsa