Pressmeddelande 2012-04-17 14:05:00

Pengar till FISH och flodpärlmusslan

Pengar till FISH och flodpärlmusslan

Havs- och vattenmyndigheten ger två miljoner kronor till den ideella organisationen Fiskesekretariatet, FISH.
Pengarna går till att försöka skapa ett hållbart nyttjande av fisk och skaldjur utan att skada den marina miljön. Det sker genom lobbying, information och samarbete med andra europeiska miljöorganisationer.
HaV ger också bidrag till projekt som räddar flodpärlmusslan och vildlaxen.
Fiskesekretariatet bildades 2003 av Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Svenska Sportfiskarna och i dag är även Fältbiologerna medlemmar. Organisationen arbetar internationellt för att sprida information samt skapa nätverk kring vad vad som krävs för att skapa ett miljömässigt hållbart fiske.

Det sker bland annat genom diskussioner om utformning av en ny och gemensam fiskeripolitik. Sedan 2007 har Fiskesekretariatet satt särskilt fokus på att samarbeta med ideella miljöorganisationer i Polen.

Andra projekt som nu får pengar av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, rör flodpärlmusslan i Hedströmmen i Västmanland och laxfisket i Vindelälven.

Länsstyrelsen i Västmanland får 587 500 kronor för första året av projektet ”Fria vandringsvägar i Hedströmmen”.  Syftet är att öppna upp Hedströmmens huvudfåra i Malingsbo-Kloten området för att gynna den utdöende flodpärlmusslan och öring. Hedströmmen har tidigare varit känd för sitt fina fiske men de senaste 20, 30 åren har fisket har successivt försämrats. HaV bedömer att projektet är prioriterat inom programområdet Biologisk mångfald och fiske och att det bidrar till att uppnå miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”. Ansökan omfattar totalt 4 317 500 kronor och projektet pågår i två år.

Vattenfall Umeälven AB får 500 000 kronor för genomförande av projektet ”LIFE-SALPASS”. Syftet är att riva bort konstgjorda vandringshinder i Umeälvens avrinningsområden så att vild lax och öring kan nå sina lekområden i Vindelälvens Natura 2000 område. HaV anser att projektet också gynnar den utrotningshotade flodpärlmusslan.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterad information