Pressmeddelande 2012-04-17 14:05:00

Pengar till FISH och flodpärlmusslan

Pengar till FISH och flodpärlmusslan

Havs- och vattenmyndigheten ger två miljoner kronor till den ideella organisationen Fiskesekretariatet, FISH. Pengarna går till att försöka skapa ett hållbart nyttjande av fisk och skaldjur utan att skada den marina miljön. Det sker genom lobbying, information och samarbete med andra europeiska miljöorganisationer. HaV ger också bidrag till projekt som räddar flodpärlmusslan och vildlaxen.

Läs hela artikeln Pengar till FISH och flodpärlmusslan