Pressmeddelande 2012-04-17 07:30:00

HaV satsar för att minska skräpet i Östersjön

HaV satsar för att minska skräpet i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten ger nu bidrag till två projekt för att minska nedskräpningen i Östersjön.

”Fishing for Litter” syftar till att få fler yrkesfiskare att samla upp och lämna in skräp som fastnar i nät och trålar.

”The Baltic Sea Waste Campaign 2012 – A Wake Up”, är ett försök att öka medvetenheten och intresset för marint avfall och andra miljöfrågor hos vanliga svenskar, i medierna och bland beslutsfattare.

Det kommunala nätverket KIMO Baltic Sea startades 2008 på initiativ av Simrishamns kommun för att minska den marina nedskräpningen. Fisket efter skräp bedrivs i dag i liten skala genom att aktiva fiskare i Simrishamn, Nogersund och på Gotland samlar ihop det skräp som fastnar i nät eller trål i stora plastsäckar. Dessa tas sedan med in till kajen där hamnpersonal tar emot dem, granskar och dokumenterar omfattning och vad för slags skräp det rör sig om.

Nu vill KIMO Baltic Sea, i samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent, gå vidare och engagera fiskare i hela landet. Målet är att bygga upp en permanent verksamhet. Man vill också satsa på riktade informationskampanjer till yrkesfiskare.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger 1,5 miljoner kronor till den delen av projektet men vill också ha en undersökning av hur fiskare brukar hantera skräp, hur hamnarna ser på den sortens avfall och vem som betalar för det. KIMO får därför även 240 000 kronor för att ta fram det underlaget.

Enligt HaV kan ”Fishing for Litter” kopplas till flera svenska internationella åtaganden, exempelvis Oslo-Paris-konventionen, Ospar, och dess rekommendationer gällande minskning av marint avfall. Det är även i linje med Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö, Helcom. Där rekommenderas Östersjöländerna att uppmuntra och stödja fiskare att lämna skräp som fastnar i redskapen till mottagningsanordningar i hamnarna. Projektet är också ett led i arbetet med att uppnå Sveriges åtaganden inom aktionsplanen för Östersjön, Öresund och Kattegatt - Baltic Sea Action Plan - för att uppnå ett god ekologisk status.

Ett annat projekt kring marint avfall och marin nedskräpning är ”The Baltic Sea Waste Campaign 2012 – A Wake Up”. Det drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent i samarbete med bland annat Havs- och vattenmyndigheten som nu satsar 350 000 kronor i det. Projektetet syftar även till att sätta fokus på andra andra miljöfrågor som utsläpp från jordbruk, industrier och reningsverk. Målet är att få genomslag i lokala och nationella medier i Sverige och att lyfta upp frågan om nedskräpningen i Östersjön på departements- och ministernivå.

Under sommaren blir det presskonferenser, seminarier och dykningar efter skräp i bland annat Stockholm, Visby, Simrishamn och Kalmar. Briggen Tre kronor kommer att fungera som mötesplats och hysa flera av de utställningar som planeras. HaV tror att projektet kommer att bidra till ökad medvetenhet om och intresse för marina miljöfrågor i Östersjön.

Relaterad information