Pressmeddelande 2012-04-17 07:30:00

HaV satsar för att minska skräpet i Östersjön

HaV satsar för att minska skräpet i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten ger nu bidrag till två projekt för att minska nedskräpningen i Östersjön. ”Fishing for Litter” vill få fler yrkesfiskare att samla upp och lämna in det skräp som fastnar i nät och trålar. ”The Baltic Sea Waste Campaign 2012 – A Wake Up”, är ett försök att öka medvetenheten och intresset för marint avfall bland vanliga svenskar, medier och beslutsfattare.

Läs hela artikeln HaV satsar för att minska skräpet i Östersjön