Pressmeddelande 2012-04-12 13:26:00

Förslag till nya regler för laxfisket

Förslag till nya regler för laxfisket

Havs- och vattenmyndigheten föreslår nya bestämmelser för fiske efter lax på kusten. Syftet är att öka möjligheterna att bevara och restaurera de vilda laxstammarna och få ett hållbart fiske på sikt. - Förslaget syftar till att styra nyttjandet av laxkvoten mot den odlade laxen och i ökad grad bort från svaga vilda laxbestånd, säger Martin Rydgren, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Läs hela artikeln Förslag till nya regler för laxfisket