Pressmeddelande 2012-04-11 14:55:00

Tjörns kommun slutar med farligt medel

Tjörns kommun slutar med farligt medel

Tjörns kommun slutar att använda det miljöfarliga kallavfettningsmedlet vid oljesaneringen.

I stället övergår man till att grovsanera bort olja från klipp- och stenstränder med hjälp av spadar, skrapor och andra handredskap.

- Det är glädjande att kommunen lyssnat på det vi och länsstyrelsen framfört, säger Björn Sjöberg, chef för åtgärdsavdelningen på Havs- och vattenmyndigheten.

Beslutet togs efter rekommendationer från Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och direktiv från kommunens egen samhällsbyggnadsavdelning.

Oljeutsläppet i höstas orsakade stora skador på kommunens klippor och stränder. Saneringsarbetet har varit omfattande och kräver fortfarande stora resurser.  För en månad sedan beslöt Tjörns kommun att använda sig av kallavfettningsmedel som bland annat innehåller lacknafta och beskrivs som ”giftig för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön”.

Miljöavdelningen sa ja till metoden efter att ha fått lugnande besked om miljöriskerna i en konsultrapport. Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen menar att riskerna inte är tillräckligt utredda. I förra veckan uppmanades kommunen därför att omedelbart sluta använda medlet.

Miljöavdelningen i Tjörns kommun lyssnade på kritiken, stoppade medlet och fortsätter istället med grovsanering. Under vecka 16 ska kommunen dessutom påbörja nya inventeringar av oljeskadade områden.

I går beslöt samhällsbyggnadsnämnden i Tjörns kommun också om ett föreläggande om skyddsåtgärd enligt miljöbalken.

- Det är glädjande att kommunen lyssnat på det vi och länsstyrelsen framfört och nu stoppar användandet av kallavfettningsmedel i saneringsarbetet. Kommunen efterlyser också en dialog kring det fortsatta saneringsarbetet, en dialog i vilken vi gärna deltar, säger Björn Sjöberg och fortsätter:

- Kommunen har genomfört grovsaneringen på ett föredömligt vis och vi tror att saneringen kan slutföras utan att riskera vattenmiljön.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap , MSB, har tagit fram en saneringsmanual för olja på svenska stränder. I denna avråds bestämt från användningen av dispergeringsmedel, dvs den slags medel som Tjörns kommun använde. Enligt MSB är effekterna på ekosystemet för stora.

Tjörns kommun, beslut om föreläggande

Relaterad information