Pressmeddelande 2012-04-11 14:55:00

Tjörns kommun slutar med farligt medel

Tjörns kommun slutar med farligt medel

Tjörns kommun slutar att använda det miljöfarliga kallavfettningsmedlet vid oljesaneringen. I stället övergår man till att grovsanera bort olja från klipp- och stenstränder med hjälp av spadar, skrapor och andra handredskap. - Det är glädjande att kommunen lyssnat på det vi och länsstyrelsen framfört, säger Björn Sjöberg, chef för åtgärdsavdelningen på Havs- och vattenmyndigheten.

Läs hela artikeln Tjörns kommun slutar med farligt medel