Pressmeddelande 2012-04-12 07:30:00

Pengar till oljespårning och till Vikbolandet

Pengar till oljespårning och till Vikbolandet

Vid oljeutsläpp i hav och sjöar är det är det viktigt att snabbt få en prognos över hur oljan sprids och var och när den når kusten.

Det gör det lättare att sanera till havs och ökar beredskapen längs kusten.

Havs- och vattenmyndigheten ger nu 400 000 kronor i bidrag till SMHI för att utveckla projektet ”Seatrack  Web, prognossystem för oljeutsläpp i havet”.

Med Seatrack Web kan man animera hur strömmar, vindar och isläggning ändras timme för timme och hur utsläppen av olja förändras och förväntas driva. Verktyget används i dag av ett 80-tal aktörer runt Östersjön inklusive östra Nordsjön och Brofjorden. Det har utvecklats av SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, i samarbete med sina danska och tyska motsvarigheter.

Det stora oljeutsläppet utanför Västkusten i höstas gav nya erfarenheter och väckte önskemål om förbättringar av systemet, bland annat nya funktioner, snabbare beräkningar och att det ska vara enklare att använda. Målet är att alla länder i Nordsjön i framtiden ska använda verktyget .

Havs- och vattenmyndigheten ger också bidrag till länsstyrelsen i Halland för projektet med terassdikning i Sandabäcken, Törlans avrinningsområde. Det projektet får 150 000 kronor.

Länsstyrelsen i Östergötland får 500 000 kronor till projektet ”Åtgärder för att förbättra vattenmiljöer på och omkring Vikbolandet”. Halvön i det nordöstra hörnet av Östergötland är omgivet av vatten på tre sidor. På norra och södra sidan ligger två av Sveriges största havsvikar, Bråviken och Slätbaken och i öster ligger Östersjön.

I dag bedrivs ett intensivt jordbruk på Vikbolandet och övergödning utgör det största miljöproblemet. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att projektet tar ett brett grepp för att minska negativ påverkan från jordbruk, enskilda avlopp och fritidsbåtar på miljön.

Länsstyrelsen i Östergötland får också bidrag till projektet ”Biomanipulering av små övergödda sjöar: En snabb och effektiv metod för att förbättra näringsstatusen”. Det projektet får 255 000 kronor. Bidragen från Havs- och vattenmyndigheten tas från anslaget ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö”.

Här hittar du dessa beslut om bidrag och Havs- och vattenmyndighetens övriga beslut om bidrag från anslaget "Åtgärder för havs- och vattenmiljö" den senaste veckan:

Bidrag till Seatrack Web

Bidrag till terassdikning

Bidrag till vattenmiljöer på Vikbolandet

Bidrag till biomanipulering av små övergödda sjöar

Bidrag till TBT-färger på båtskrov

Bidrag till digitalisering av djupdata

Bidrag till digital miljöatlas

Bidrag till Havstulpanprojektet

Bidrag till kompensationsodling för sötvattenmusslor

Bidrag till Fjordbox i Byfjorden

Bidrag till ansökan om LIFE+

Bidrag till Krafttag ål

Bidrag till utrivning av dammar

Bidrag till Havsmiljö i Gamlebyviken

Bidrag till dikesfilter Kiladalen

Bidrag till BERAS

 

 

Relaterad information