Pressmeddelande 2012-04-12 07:30:00

Pengar till oljespårning och till Vikbolandet

Pengar till oljespårning och till Vikbolandet

Vid oljeutsläpp i hav och sjöar är det är det viktigt att snabbt få en prognos över hur oljan sprids och var och när den når kusten. Det gör det lättare att sanera ute till havs och ökar beredskapen längs kusten. Havs- och vattenmyndigheten ger nu 400 000 kronor i bidrag till SMHI för att utveckla projektet ”Seatrack Web, prognossystem för oljeutsläpp i havet”.

Läs hela artikeln Pengar till oljespårning och till Vikbolandet