Pressmeddelande 2012-04-10 18:15:00

HaV kräver miljövänligare oljesanering

HaV kräver miljövänligare oljesanering

Havs- och vattenmyndigheten anser att Tjörns kommun använt sig av fel metod i saneringen efter det stora oljeutsläppet i september. - De har använt sig av kemikalier som inte är godkända att användas utomhus i naturmiljö, säger Björn Sjöberg, chef för åtgärdsavdelningen. Oljeutsläppet är det största som någonsin drabbat västkusten, under drygt tre veckor omhändertogs närmare 750 ton olja.

Läs hela artikeln HaV kräver miljövänligare oljesanering