Pressmeddelande 2012-04-05 07:30:00

8,5 miljoner till hotade arter

8,5 miljoner till hotade arter

Fjällrufse, tumlare, sjönajas och flodpärlmusslan är några av de arter som är hotade i Sveriges hav, sjöar och vattendrag. Havs- och vattenmyndigheten ger nu 8,5 miljoner kronor till vattenrelaterade åtgärdsprogram. Pengarna går till länsstyrelserna som i sin tur fördelar pengarna. - Flera projekt rör hotade vattenväxter, exempelvis kransalger, säger Susanne Viker, utredare på HaV.

Läs hela artikeln 8,5 miljoner till hotade arter