Pressmeddelande 2012-04-02 11:30:00

HaV ger en miljon kronor till CSI

HaV ger en miljon kronor  till CSI

Havs- och vattenmyndigheten anslår en miljon kronor till ideella nätverket Clean Shipping Network för att utveckla deras miljöindex. Bolag som HM, Ericsson och ABB använder sig redan av indexet vid upphandling av transporter vilket fått rederinäringen att minska utsläppen i luft och vatten. - Det här är ett projekt som verkligen fungerar, säger utredaren Jessica Hjerpe Olausson.

Läs hela artikeln HaV ger en miljon kronor till CSI